Satelitní televize FlixTV - instalace zdarma - Litvínov
Řešení častých technických problémů: 1. Žádný nebo slabý signál, Není naprogramováno, Žádné TV předvolby/programy    Nejdříve   je   nutné   zkontrolovat,   zda   se   na   TV   znázorňuje   grafika   z   FlixBoxu   –   po   stisknutí   tlačítka   OK   (FlixBox)   se   musí   na   TV   zobrazit   „Seznam   stanic“. Pokud se nezobrazí, je pouze špatně přepnutý vstup na TV.  Správnou volbu vstupu na TV se provede tlačítkem vstupů (ovladač TV), HDMI 1, 2.., Scart aj.: INPUT (Sony), AV (Panasonic), SOURCE (Samsung), příp. tlačítkem s vizualizací kabelu nebo čtverečku, do kterého vede šipka nebo dle návodu k TV. Pokud   je   na   TV   již   vidět   grafika   FlixBoxu,   ale   stále   není   žádný   signál,   je   nutné   ověřit   aktuální   hodnoty   signálu.   Přepnout   ovladačem   FlixBoxu   na   ČT   1   HD (TP   11,094   V)   a   zjistit   hodnoty   signálu   –   procenta   u   žluté   a   zelené   lišty   vpravo   dole.   Stejný   postup   zopakovat   u   TV   Barrandov   (TP   11,055   V)   a   Eurosport   1 HD   (TP   11,471   V).   Pokud   je   některá   z   hodnot   pod   70%   za   běžného   počasí,   je   nutné   provést   servis   -   kontrola   a   nastavení   satelitní   antény   či   kabelu.   V   tomto případě kontaktujte zákaznickou linku (222 700 807 nebo info@flixtv.cz).    Při   bouřkách   nebo   extrémně   velmi   nízké   oblačnosti   s   prudkým   deštěm   a   při   hustém   sněžení   na   straně   příjmu   nebo   v   místě   distribuce   signálu   může docházet   k   výpadkům   nebo   úplné   ztrátě   signálu.   Je   to   jedna   z   vlastností   satellitního   příjmu,   vyloučit   výpadky   z   hlediska   vlivu   počasí   prakticky   není   možné.   V žádném případě se nesnažte manipulovat se satelitní anténou, po odeznění nepříznivého počasů se úroveň signálu opět vrátí do správných hodnot. 2. Kódováno    Nejdříve   proveďte   kontrolu   uhrazení   platby,   pokud   je   vše   řádně   uhrazeno,   je   nutné   ověřit,   zda   není   problém   se   signálem   přepnutím   na   předvolbu   ČT   24. Pokud signál není, viz. výše - odstavec 1. "Žádný nebo slabý signál , Není naprogramováno, Žádné TV předvolby/programy". Pokud   je   signál   v   pořádku,   ověřte   správně   vloženou   kartu   ve   FlixBoxu:   Menu   >   Conax   CA   menu   >   Informace   o   kartě   >   potvrdit   OK   na   Slot A   >   potvrdit   OK   na Subscription   Status   >   a   následně   ukončete   tlačítkem   EXIT.   Pokud   je   na   pravém   místě   u   Slot A   napsáno   NONE   –   je   špatně   zastrčená   karta   –   vytáhněte   kartu a znovu vložte kovovým pozlaceným čipem nahoru a dopředu, kartu nutno řádně dotlačit. Pokud je stále kódováno, proveďte restart FlixBoxu vytažením z elektrické sítě a následně případně i tovární nastavení dle bodu 6. Pokud bude problém i nadále přetrvávat, volejte na zákaznickou linku (222 700 807 nebo info@flixtv.cz). 3. Nekorektní chování přijímače - FlixBoxu, špatná odezva na povely dálkového ovládání Nejdříve   provedeme   restart   FlixBoxu   vypojením   od   zdroje   napětí   na   min.   2   min.   Po   opětovném   zapojení   zkontrolujeme   funkčnost.   Pokud   závady   přetrvávají, přejděte k bodu č. 6 a potom se řiďte pokyny dle bodu 5. Pokud bude problém i nadále přetrvávat, volejte na zákaznickou linku (222 700 807 nebo info@flixtv.cz). 4. "no channel" nebo 4 čárky na FlixBoxu    Byla   provedena   úprava   FastScanu   a   FlixBox   si   vyžádal   aktualizaci.   Pokud   jste   aktualizaci   nepotvrdil/a,   nebo   ji   přerušil/a,   mohlo   dojít   k   vymazání   programů. Je nezbytné provést nové automatické vyhledávání. Zvolte ovladačem MENU > INSTALACE > FLIX TV vyhledávání > Start hledání > Vyhledat > Ano. Při   tomto   problému   může   dojít   k   přepnutí   vstupu   na   TV   -   řešení   je      přepnout   na   dálkovém   ovládání   od   TV   na   správný   vstup   -   HDMI1,   HDMI2,   Scart,   ...   (dle výrobce) tlačítkem INPUT (Sony), AV (Panasonic), SOURCE (Samsung), příp. tlačítkem s vizualizací kabelu nebo čtverečku, do kterého vede šipka. 5. FlixBox se sám vypíná/zapíná nebo zamrzá    Příčina   je   AUTOMATICKÝ   POHOTOVOSTNÍ   REŽIM   ve   FlixBoxu.   Tuto   funkci   doporučujeme   vypnout.   Postup:   MENU   >   Systém   (dvě   ozubené   kolečka)   > Ostatní   nastavení   > Automatický   pohotovostní   režim   >   změnit   z   3   hodiny   na   VYPNUTO,   potom   vypnout   a   zapnout   FlixBox.   Toto   nastavení   je   nutné   provést po každém továrním nastavení (do vydání nového firmware) 6. Tovární nastavení V   případě   vlastního   nastavení   přijímače   doporučujeme   poznamenání   nastavených   hodnot   a   po   nové   instalaci   jejich   opětovné   nastavení   (rodičovský   zámek, automatický pohotovostní režim, nastavení sítě apod.). Na   dálkovém   ovladači   stisknout   tlačítko   F1   (nachází   se   vpravo   nahoře   pod   tlačítkem   MUTE),   poté   zadat   heslo   3549   a   následně   provést   nové   vyhledávání   - FLIX TV vyhledávání > Start hledání > Vyhledat > Ano. Postup reklamace Zákazník   posílá   pečlivě   zabalené   zařízení   s   kompletním   příslušenstvím   nejlépe   v   originálním   obalu   s   podrobným   popisem   závady,   kontaktními   údaji   a zpáteční adresou na adresu: INTER-SAT LTD/FLIX TV Blučina 704 664 56 Blučina. Zásilku je nezbytné zaslat jako balík do ruky. Po   obdržení   na   servis   bude   vyřízena   reklamace   v   nejkratším   možném   termínu   (většina   reklamací   je   vyřízena   do   3   pracovních   dnů)   a   zařízení   je   odesláno zpět zákazníkovi.

SATELITNÍ TELEVIZE FLIX TV - VYBAVENÍ A INSTALACE ZDARMA